ก้าวย่าง บนทางเสี่ยง : การพนันในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป

การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565

การ์ด (ไม่) ตก

การพนันในวิถีชีวิตใหม่ยุคโควิด-19

จับตาการพนัน ช่วง COVID-19

เรื่องราวเกี่ยวกับการพนันในช่วงแพร่ระบาดของ COVID-19

การพนันในประเทศฟิลิปปินส์ : กฎหมายและการกำกับดูแล

โดย ปิยอร เปลี่ยนผดุง และ พงศกร เรืองเดชขจร