• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

ด่วน ครม.ไฟเขียว "ผลศึกษาสถานบันเทิงครบวงจร" สั่งคลังสรุป 30 วัน

09 เมษายน 2567

ฐานเศรษฐกิจ - ครม. รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex หรือ กาสิโนถูกกฎหมาย สั่งคลังสรุป 30 วัน พร้อมเห็นชอบยกเว้นการกรอกใบตม.6 เพิ่ม 12 ด่านถึง 15 ตุลาคม 2567 นี้ 

วันนี้ (9 เมษายน 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) หรือ กาสิโนถูกกฎหมาย

เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง รับศึกษาความเป็นไปได้รายละเอียดของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร หรือ กาสิโนถูกกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายให้นำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ครม.ยังมีมติเห็นชอบยกเว้นใบตม.6 สำหรับคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยที่ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ทำให้มีความต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และไม่มีผลกระทบด้านความมั่นคง วันนี้คณะรัฐมนตรีจึงได้ยกเว้นการกรอกใบตม. 6 เพิ่มอีก 12 จุด ทั้งทางบกและทางน้ำเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน - 15 ตุลาคม 2567

นอกจากนี้ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยประเทศไทยสู่เมืองอุตสาหกรรมระดับโลก โดยจะมีการแถลงข่าวในเวลา 14.30 น. ต่อไป