• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การสื่อสาร และการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้เรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์บนเว็บไซต์การพนันฟุตบอล

โดย วิษชญะ ศิลาน้อย และ เจษฎา ศาลาทอง

การศึกษาการสื่อสาร และการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้เรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์บนเว็บไซต์การพนันฟุตบอล พบว่าผู้เล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์มีการสื่อสารกับเว็บไซต์การพนันฟุตบอลในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ช่องสนทนาหน้าเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ และแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยการสื่อสารระหว่างผู้เล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์ด้วยกันในสื่อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมาก และการสื่อสารระหว่างผู้เล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์ในกลุ่มสังคมที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะเพื่อน มีเหตุผลหลัก คือ การแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ผลฟุตบอลร่วมกัน 

สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากกว่าสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ ในการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจเพื่อใช้ในการเล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์ โดยวิธีการใช้สื่อในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้เล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์มี 3 ขั้นตอน คือ เลือกช่องทางของแหล่งข้อมูลที่ต้องการศึกษา ศึกษาข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่เลือก และพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเพื่อวางเดิมพัน

นอกจากนี้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่มีชื่อเสียงในสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ที่เป็นพื้นที่หลักสำหรับผู้มีอิทธิพลทางความคิด ในการเข้าถึงผู้ติดตามทุกคน เพราะความเชี่ยวชาญ การมีชื่อเสียง และความแม่นยำในการวิเคราะห์ผลฟุตบอล ทำให้ผู้เล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์ติดตามกลุ่มคนเหล่านี้ และมีผลต่อการตัดสินใจ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจเล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์อีกด้วย