• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

[สไลด์นำเสนอ] การสำรวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 : กลุ่มนักพนันมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา

โดย SAB

สไลด์เพื่อนำเสนอผลการสำรวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ถึง ม.6) และอาชีวศึกษา (ปวช.1 ถึง ปวช.3) ในพื้นที่ 10 จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี ราชบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี และสงขลา จำนวน 3,832 ตัวอย่าง