• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ

โดย ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

หวยออนไลน์คือ การจำหน่ายสลากแบบเลข 2 ตัว หรือ 3 ตัว ด้วยเครื่องอัติโนมัติที่ดำเนินการโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และมีการจัดสรรรายได้ตามความหมายของสลากกินแบ่งตามมาตรา 22 ที่จัดสรรเงินรายได้จากการจำหน่ายร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล ร้อยละ 28 เป็นรายได้แผ่นดิน และร้อยละ 12 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสานักงานฯ

เอกสารชิ้นนี้จะอธิบายกำเนิดและพัฒนาการของหวยออนไลน์  รายได้ของรัฐจากการจำหน่ายหวยบนดิน การป้องกันผลกระทบทางสังคม  และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสังคมจากการมีหวยออนไลน์

จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน