• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การพนันในยุคเปลี่ยนผ่าน รายงานประจำปี 2559 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

โดย CGS

รายงานประจำปี 2559 ศูนย์ศึกษาปัญกาการพนัน ฉบับนี้มีธีมเรื่องคือ "การพนันในยุคเปลี่ยนผ่าน" เนื้อหาด้านในได้รวบรวมงานวิจัยเด่นๆ ที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้ให้ทุนสนับสนุนในปี 2557-2559 คู่กันไปกับการนำเสนอสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการ "การพนันในยุคเปลี่ยนผ่าน" และบทความดีดีจากภาคีเครือข่ายส่วนทีเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลยูโร 2016 

ขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลดไปอ่านได้ตามอัธยาศัย