วันที่ 01 มีนาคม 2567 | พิมพ์หน้านี้ | กลับไปหน้าหลัก

การเสวนาวิชาการ "บทเรียนการจัดการการพนันในประเทศฟิลิปปินส์และกัมพูชา"

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจัดการเสวนาวิชาการ “บทเรียนการจัดการการพนันในฟิลิปปินส์และกัมพูชา” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการพนันและการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการพนันของบางประเทศในกลุ่มอาเซียน และแนะนำหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ 1) การพนันในประเทศฟิลิปปินส์ : กฎหมายและการกำกับดูแล และ 2) การพนันในประเทศกัมพูชา : กฎหมายกับความพลิกผัน 

กล่าวเปิดงานโดย    รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์    ประธานคณะกรรมการก้ากับทิศทางกลุ่มแผนงานลดปัญหาจากการพนัน

เวทีเสวนา “บทเรียนการจัดการ: การพนันในฟิลิปปินส์และกัมพูชา” นำการพูดคุยโดย

ร่วมแสดงข้อคิดเห็นโดย

และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดำเนินรายการโดย นายธนากร คมกฤส    เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน