• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

สภาฯ เห็นชอบ ผลรายงานศึกษา เปิดสถานบันเทิงครบวงจร หลังวุ่น ท้านับองค์ประชุม

28 มีนาคม 2567

Workpointtoday - ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณารายงานผลการศึกษา เรื่องศึกษาการสถานบันเทิงครบวงจร หรือ เอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

โดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการเห็นว่า หากมีการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรในประเทศ รัฐควรจะลงทุนร่วมกับเอกชน หรือให้สัมปทาน หรือใบอนุญาตแก่เอกชน และควรมีกระบวนการสร้างความเชื่อมั่น เปิดเวทีประชาคมในพื้นที่ และยกระดับกีฬาวัฒนธรรมไทยขึ้นมาให้ถูกกฎหมาย เช่น มวยไทย ไก่ชน ปลากัด ม้าแข่ง เป็นต้น

จากนั้น สส. หลายพรรคการเมือง ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง มีทั้ง สส. ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย กับรายงานของคณะกรรมการธิการฉบับนี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนลงมติในรายงานฯ พรรคก้าวไกล ในฐานะวิปฝ่ายค้าน ได้เสนอให้นำรายงานกลับไปพิจารณาใหม่ เพราะยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ พร้อมเสนอให้มีการนับองค์ประชุมแบบเสียบบัตร โดยให้เหตุผลว่า อยากเห็นความมุ่งมั่นจากรัฐบาลในเรื่องนี้ แต่ฝ่ายวิปรัฐบาลไม่เห็นด้วยจนตกลงกันไม่ได้ สุดท้ายมีการเสนอให้นับองค์ประชุมแบบขานรายชื่อ และผลปรากฎว่า องค์ประชุมครบ จำนวน 258 เสียง เดินหน้าลงมติได้

จากนั้น เวลา 20.10 น. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้เปิดให้ลงมติว่า จะรับทราบรายงานฯ หรือไม่ ปรากฎว่า ที่ประชุมฯ ลงมติเห็นด้วยให้มีการรับทราบรายงานฯ 253 ต่อ 0 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 2 พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จากนั้น นายพิเชษฐ์ ได้แจ้งผลการประชุมวุฒิสภา ที่ผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 67 ให้ที่ประชุมรับทราบ และได้สั่งปิดประชุม ในเวลาประมาณ 20.18 น.