• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

มท.สั่งผวจ.ทุกจังหวัดงดจัด"มวย-ชนไก่-กัดปลา-ชนโค-แข่งม้า"ป้อง"โควิด"

18 มีนาคม 2563

โพตสต์ทูเดย์ - นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณางดออกใบอนุญาต การจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(C0VID-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลาย

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดให้มีการเล่นการพนันในแต่ละครั้งมีผู้เข้าเล่นการพนันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(COVID- 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันโรค สุขภาพของประชาชนที่อาจมีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก จึงขอให้จังหวัดและอำเภอพิจารณางดออกใบอนุญาต การจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโด ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(C0VID-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลาย ซึ่งกระทรวมหาดไทยจะได้แจ้งให้ทราบ

ส่วนกรณีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตที่ดำเนินการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ไปแล้ว ขอให้แจ้งกับผู้ได้รับอนุญาตฯ ข้างต้น งดจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวด้วย

{#anncecovid.jpg}