• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

ไอเดียกระฉูด! เปิดเสรีโควตาสลากผู้ค้ารายย่อย จอง-ซื้อผ่านแบงก์กรุงไทยสูงสุด50เล่มต่อราย

02 กันยายน 2558

ประชาชาติธุรกิจ - วันที่ 2 ก.ย. พล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงนามร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดำเนินโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือเปิดเสรีโควตาสลากผู้ค้ารายย่อย โดย พล.ต.อภิรัชต์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นไปตามโรดแมปแก้ปัญหาสลากระยะที่ 2 ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้รายย่อยตัวจริงสามารถซื้อสลากได้โดยตรง ตามความสามารถในการจำหน่ายแต่ไม่เกิน 50 เล่ม ผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และรับสลากได้โดยตรง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่แจ้งความประสงค์ไว้ "นับจากสำนักงาน ฯ ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยจัดทำแผนดำเนินการ Road Map 3 ระยะ ระยะที่ 1 คือการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมาย เน้นการกวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งนับว่าเราสามารถควบคุมราคาสลากให้จำหน่ายในราคา 80 บาทได้ จากนั้นสำนักงานฯ ได้ดำเนินการตาม Road Map ระยะที่ 2 ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นห้วงการปรับแผนและกำหนดทิศทางการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล" พล.ต.อภิรัชต์กล่าว

 

ทั้งนี้ ระยะที่ 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสลาก ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากทุกประเภท และมอบหมายให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเก็บข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ต่างจังหวัดทุกภูมิภาค จัดเสวนาร่วมกับนักวิชาการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือต้องการให้สำนักงาน ฯ จัดสรรสลากให้กับผู้จำหน่ายสลากที่แท้จริง ตามจำนวนเล่มที่สามารถจำหน่ายได้จริง จึงเป็นที่มาของโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

"โครงการนี้จะตอบสนองผู้ที่มีความต้องการจะเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สามารถเข้ามาซื้อสลากจากสำนักสลากฯ ได้โดยตรงตามจำนวนและความสามารถในการขายของตนเอง แต่ไม่เกิน 50 เล่มคู่ เพื่อนำไปขายให้กับประชาชน โดยไม่ผ่านพ่อค้า คนกลาง ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้รับความร่วมมือจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการ ซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านระบบของธนาคารฯ และอีกความร่วมมือที่ได้รับจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด" พล.ต.อภิรัชต์กล่าว

 

สำหรับวิธีการนั้น จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าสลาก ให้รับสลากได้โดยตรงจากที่ทำการไปรษณีย์ตามที่ผู้ค้าสลากต้องการ สำนักงานฯ เชื่อว่า โครงการดังกล่าวจะสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการเป็นผู้ค้าสลากที่แท้จริงได้ รวมทั้งตอบสนองศักยภาพในการจำหน่ายสลากของผู้ค้าสลาก แก้ปัญหาต้นทุนการเดินทางส่งผลให้มีกำไรเพียงพอในระดับพอยังชีพได้จริง และที่สำคัญคือสามารถจำหน่ายสลากได้ในราคาที่กำหนดได้ในระยะยาวต่อไป

 

นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ทางธนาคารจะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหลักการสำคัญของโครงการคือ ผู้ที่ต้องการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องทำการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารทุกสาขา หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ (www.glo.or.th) และจะต้องเปิดบัญชีกับธนาคารฯ ในสาขาที่ต้องการทั่วประเทศ เนื่องจากระบบนี้จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเท่านั้น โดยสามารถทำการซื้อ – จอง ผ่านระบบของทางธนาคารทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยกว่า 1,200 สาขาทั่วประทศ ผ่านระบบ ATM และระบบ Net Bank ตนเชื่อว่า โครงการนี้จะทำให้ผู้ที่ต้องการซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถเข้าถึงสลากได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ในส่วนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสลากให้กับผู้ที่ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่ทำการไปรษณีย์ที่ลงทะเบียนไว้ และผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งฯ สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งผ่านระบบ Track&Trace ได้ทุกขั้นตอนของการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง