• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

เอาไหม? ล็อกซเล่ย์จะถอนฟ้องหากเป็นผู้วางระบบหวยออนไลน์

13 มีนาคม 2558

TCIJ - ล็อกซเล่ย์ยินดีถอนฟ้องหากได้รับเป็นผู้ให้บริการระบบ ระบุพร้อมให้บริการออนไลน์สลาก 6 หลัก เชื่อช่วยแก้ปัญหาสลากเกินราคา เครื่องออนไลน์กระจายไปตัวแทนกว่าพันเครื่องยังใช้งานได้ถึงร้อยละ 70 

13 มี.ค. 2558 นายพิเศษ ดิศวัฒน์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยเมื่อวันที่ 12 มี.ค ว่าหลังจากรัฐบาลประกาศเดินหน้าออกรางวัลสลากแบบออนไลน์ด้วยเลข 6 หลัก จึงอยากให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเร่งติดต่อเพื่อหารือการวางระบบ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทเป็นคู่สัญญากับสำนักงานสลากฯ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับมาแล้วว่าสัญญายังมีผลบังคับใช้ และผูกพันการลงนามร่วมกันตั้งแต่ปี 2548

สำหรับสัญญาดังกล่าวสามารถให้บริการด้วยเครื่องออนไลน์สำหรับการออกรางวัลด้วย 5 เกมส์ เช่น การออกรางวัลสลาก 6 ตัว 2 ตัว 3 ตัว หรือล็อตโต้ ดิจิตเกมส์ โดยสามารถปรับซอฟต์แวร์ได้ตามต้องการของสลาก โดยตามสัญญาระบุไว้ว่าเมื่อเริ่มทำการจำหน่ายสลากออนไลน์จะเริ่มนับสัญญาระยะเวลา 5 ปี จากนั้นจะต่อสัญญาปีละครั้งทุก 3 ปี โดยที่ผ่านมาล็อกซเล่ย์ได้ลงทุนวางระบบมากกว่า 1,000 ล้านบาท และเกิดความเสียหายจากภาระดอกเบี้ยและค่าเสียโอกาสหลายปี เมื่อสำนักงานสลากฯ จะเริ่มวางระบบคาดว่าต้องใช้เงินมากกว่า 100 ล้านบาทในการซ่อมแซมระบบ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาวางระบบติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากออนไลน์ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายไปแล้วประมาณ 5,500-6,000 เครื่อง จากการตรวจสอบขณะนี้สามารถนำกลับมาใช้งานได้ร้อยละ 70-80 บางตัวแทนขอคืนเครื่อง เพราะมีภาระการเช่าที่หรือไม่ต้องการจำหน่ายประมาณ 100 ราย หากสำนักงานสลากฯ ติดต่อมาและหารือวางระบบร่วมกันล็อกซเล่ย์จะสามารถเริ่มวางระบบได้ภายใน 90-120 วัน เพื่อให้เริ่มออกรางวัลและสามารถปรับระบบรองรับการออกรางวัลสลาก 6 ตัวแบบออนไลน์ได้ เมื่อสำนักงานสลากฯ พร้อมให้ล็อกซเล่ย์เป็นผู้ดูแลระบบตามสัญญาจะถอนฟ้องคดีจากศาลปกครองกลาง ซึ่งอยู่ขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นต้น

ขณะที่ส่วนแบ่งรายได้ เมื่อมีการจำหน่ายตามสัญญาแบ่งให้บริษัท 75 สตางค์ต่อการซื้อสลาก 1 รายการ โดยมองว่าการออกสลากด้วยเลข 6 ตัวผ่านเครื่องอัตโนมัติจะช่วยแก้ปัญหาสลากเกินราคา เพราะหากประชาชนต้องการซื้อสลากราคา 80 บาทสามารถเดินไปซื้อตามตู้อัตโนมัติ ซึ่งกระจายไปยังอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว ส่วนการคัดเลือกตัวแทนจะมีเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสำนักงานสลากฯ เป็นผู้ดำเนินการ