• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

เสวนาวิชาการ "ถึงเวลาคาสิโนไทย? มองปัจจุบัน ฝันถึงอนาคต

09 เมษายน 2567

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง "ถึงเวลาคาสิโนไทย? มองปัจจุบัน ฝันถึงอนาคต" ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.

.

นำการพูดคุยโดย

◈ พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ /นักการเมือง

◈ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ /คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

◈ แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา

◈ นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ /สื่อมวลชนอาวุโส

◈ ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล /คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

◈ รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ /ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

.

ดำเนินรายการโดย

◈ นายรัชชพล เหล่าวานิช ผู้จัดรายการวิทยุ “สนามข่าว 96”