• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การเสวนาวิชาการ "เปิดพฤติกรรมเยาวชนไทย...รู้เท่าทันภัยพนัน?"

13 มิถุนายน 2566

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ร่วมกับ มูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะ จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง “เปิดพฤติกรรมเยาวชนไทย...รู้เท่าทันภัยพนัน?” เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร เพื่อแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพนันในเด็กและเยาวชนจากนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อองค์ความรู้และแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านลดปัญหาจากการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชน

เริ่มการเสวนาด้วยการกล่าวเปิดงานโดย รศ.แล  ดิลกวิทยรัตน์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางกลุ่มแผนงานลดปัญหาจากการพนัน จากนั้นจึงเข้าสู่เวทีเสวนา นำการพูดคุยโดย
         รศ.ดร.ณัฐนันท์  ศิริเจริญ  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
         นายอุบล  สวัสดิ์ผล   นักวิชาการอิสระ
         ผศ.ดร.ไพฑูรย์  สอนทน  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ร่วมให้ข้อคิดเห็นโดย
         นายพิทักษ์เดช  ชุมไชโย   รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
         รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์    ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
จากนั้นจึงเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม
  
ดำเนินรายการโดย  นายวิเชษฐ์  พิชัยรัตน์   สื่อมวลชนอาวุโส