• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การเสวนา "สลาก 80 บาท เป็นจริงได้หรือ"

03 มีนาคม 2566

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และเทศบาลเมืองวังสะพุง จัดการเสวนาเรื่อง "สลาก 80 บาท เป็นจริงได้หรือ" เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อเผยแพร่เรื่องราวจากงานวิจัย “วิถีชีวิตและยุทธศาสตร์ดำรงชีพของผู้ค้าเร่ขายลอตเตอรี่ในหมู่บ้านแห่งในภาคอีสานตอนล่าง” และค้นหาแนวทางการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือ ผู้ค้าสลากรายย่อย ผู้ซื้อสลาก ผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชน  

โครงการได้รับเกียรติจาก นายเสด็จ สนธิมูล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวังสะพุง กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบอกเล่าเรื่องราวจากงานวิจัย “วิถีชีวิตและยุทธศาสตร์ดำรงชีพของผู้ค้าเร่ขายลอตเตอรี่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสานตอนล่าง” โดย ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต่อด้วยเวทีเสวนา วิทยากรประกอบด้วย นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ  ประธานชมรมเครือข่ายผู้ขายลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลย  นายเสด็จ สนธิมูล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวังสะพุง และนางดรุณี มาลี ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลเมืองวังสะพุง  โดยมี นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เป็นผู้ดำเนินรายการ