• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพนันให้สัมภาษณ์ในรายการ 'พบหมอรามา'

24 พฤษภาคม 2562

{#Screenshot-(1).jpg}

^^^ คลิกที่ภาพเพื่อรับชม ^^^

 

รศ. ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์  

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 

ให้สัมภาษณ์ในรายการพบหมอรามาฯ  ช่วง Rama Health Talk (ช่วงที่ 2)

ออกอากาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2562