• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

เวทีระดมความคิดเห็น "หยุดขบวนการล้มบอลไทย เคลียร์พนันห่างไกลคนกีฬา"

30 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้จัดเวทีระดมความคิดเห็น "หยุดขบวนการล้มบอลไทย เคลียร์พนันห่างไกลคนกีฬา"  ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน  โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ บุคลากรในวงการกีฬาฟุตบอล สื่อมวลชนสายกีฬา เยาวชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา เป้าหมายของการประชุม เพื่อสื่อสารสาธารณะคนในวงการกีฬาไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการพนัน และเพื่อหาแนวทางการป้องกันปัญหาการพนันในวงการกีฬา 

ในเวทีมีการเสวนากันถึงสถานการณ์ของฟุตบอลไทย และขบวนการล้มบอลที่แฝงตัวอยู่ในวงการฟุตบอล ว่ามีเงื่อนไขและปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้มีการล้มบอล รูปแบบการล้มบอลที่มีทั้งลักษณะจัดตั้งเพื่อจุดประสงค์คุมผลการแข่งขัน หรือจะเป็นลักษณะที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแมชแข่งนั้นๆ จะเข้าไปมีเอี่ยวกับการพนันผลฟุตบอลที่เสียเอง 

"คำถามที่ถูกถามอยู่บ่อยครั้ง คือ มีการล้มบอลจริงหรือไม่? การล้มบอลมีมานานแล้วในประเทศไทย แต่ไม่สามารถหาหลักฐานได้ เพราะเมื่อก่อนเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ไม่มีการถ่ายทอดสด แต่คนที่อยู่ใกล้ชิดกับวงการฟุตบอลก็จะรับรู้ได้ว่ามีการล้มบอล โดยสังเกตจากพฤติกรรมของทีมฟุตบอล เช่น การแยกกลุ่มพูดคุยของนักกีฬา อารมณ์ของนักกีฬาที่เปลี่ยนแปลง ความคึกคัก อารมณ์โกรธ หรือพฤติกรรมการเล่นบอลในสนาม เช่น มีโอกาสยิ่งเข้าประตูก็ไม่ยิ่ง ที่ผ่านมาก็มีข่าวการล้มบอลเป็นระยะ ๆ แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดได้"  ผู้เข้าร่วมเสวนาท่านหนึ่งกล่าว

ผู้ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็มีตั้งแต่ ผู้ตัดสิน นักฟุตบอล สโมสรฟุตบอล ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทีม ธุรกิจการพนันต่างๆ นักฟุตบอล หรือสื่อมวลชนบางแห่ง

ในเวทียังพูดคุยกันถึงผลกระทบที่ตามมาจากการล้มบอล ตั้งแต่ผลกระทบต่อวงการฟุตบอลไทยเอง ที่ลดความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพลง  และผลกระทบต่อสุขภาพของนักพนัน ซึ่งจิตแพทย์ยืนยันว่า การพนันกีฬาฟุตบอลส่งให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา และจะยิ่งหนักขึ้นในช่วงฤดูกาลแข่งขัน

นอกจากนี้ เวทียังได้มีการระดมความคิดเห็นถึงกฎหมายหรือข้อบังคับที่สามารถเข้ามาแก้ไขหรือจัดการปัญหาล้มบอลไทย รวมถึงข้อเสนอและแนวทางป้องกันต่างๆ  โดยรายละเอียดและข้อสรุปจากเวทีระดมความคิดเห็นครั้งนี้ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจะสรุปรวบรวมและเผยแพร่ในโอกาสต่อไป