• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

เวทีเสวนา "9 เดือน Road Map แก้ปัญหาสลาก สอบได้ หรือสอบตก"

02 กุมภาพันธ์ 2559

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ร่วมกับภาคเครือข่าย ได้จัดเวทีเสวนา "9 เดือน Road Map แก้ปัญหาสลาก สอบได้ หรือ สอบตก" ขึ้น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  ที่โรงแรมเดอะมิราเคิล แกรนด์  หลักสี่  เพื่อร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนและวิพากษ์ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา 

ภายในงานเริ่มต้นด้วยการเปิดวีดีทัศน์ "เสียงสะท้อนประชาชนต่อผลงานของสำนักงานสลาก" เพื่อแสดงให้เห็นภาพคร่าวๆถึงทัศนคติที่ประชาชนบางส่วน ทั้งฝ่ายผู้ซื้อ และผู้ค้าสลาก มีต่อการดำเนินงานของสำนักงานสลากที่ผ่านมา

จากนั้นจึงเป็นเวทีเสวนา ดำเนินรายการโดย คุณศิริพร ยอดกมลศาสตร์  จากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนั้น

- คุณธน หาพิพัฒน์   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ นำเสนอผลสำรวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทยประจำปี 2558

- พ.ท.หนุน ศันสนาคม กรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ในประเด็นจุดยืนของบอร์ดสำนักงานสลากในการแก้ปัญหา

- อ.มณเฑียร    บุญตัน  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เสวนาในประเด็นมุมมองของอดีตคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย 

- คุณธนากร   คมกฤส   เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน นำเสนอมุมมองของภาคประชาชนต่อการปฏิรูปสลาก