• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

ชำแหละ พ.ร.บ. สลากใหม่... แก้สลากใหม่หรือเพิ่มปัญหา?

19 มีนาคม 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558  ศูนย์ศึกษาการพนัน ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน จัดงานเสวนา 'ชำแหละ พ.ร.บ. สลากใหม่... แก้สลากใหม่หรือเพิ่มปัญหา?' ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ  เวลา 13.30-16.00 น.

วิทยากรประกอบด้วย

ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์    คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์        ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ดร.ธีรารัตน์  พันทวี วงศ์ธนะเอนก    สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินรายการโดย  
ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้     คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       วงเสวนาพูดคุยกันถึงเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับใหม่ ว่ามีความไม่ชัดเจนอยู่มาก ทั้งเรื่องการเพิ่มประเภทสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกชนิดคือ "สลากเพื่อสาธารณประโยชน์" แต่ไม่มีนิยามที่ชัดเจนว่า "เพื่อสาธารณประโยชน์" คืออะไร   การปรับสัดส่วนรายได้ โดยตัด 8 % จากเงินส่งเข้ารัฐตาม พ.ร.บ. ฉบับเก่า แบ่งเป็น 3% เพิ่มให้ค่าบริหารจัดการสำนักงาน และอีก 5 % นำส่งกองทุนบริหารจัดการสลากฯ  แต่กลับไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนระบุไว้ในกฎหมายแม้แต่น้อย ให้อำนาจคณะกรรมการ สนง.สลากฯ เบ็ดเสร็จ ในการออกรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน  กฎหมายใหม่ยังเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพิ่มเติม แต่ไม่มีกำหนดอำนาจถ่วงดุลหรือตรวจสอบใดๆไว้ ยิ่งทำให้มีข้อกังวลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของกิจการสลากฯ  หลายฝ่ายมีความกังวลว่า กฎหมายฉบับนี้จะเอื้อต่อทุนใหญ่และร้านสะดวกซื้อ และส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ค้ารายย่อย และผู้บริโภคในวงกว้าง  เปิดช่องในอนาคตให้นักการเมืองเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์กับธุรกิจการพนันถูกกฎหมายที่รัฐเป็นผู้จัดขึ้นเอง  แต่ไม่สามารถคิดอย่างครบวงจรที่จะจัดการหรือจำกัดผลกระทบที่เกิดจากการพนันได้  ประเด็นเรื่องการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ จึงยังคงเป็นที่จับตามองต่อไป