เสวนาออนไลน์ "พนันกับโควิด ภัยร้ายใต้ภูเขาน้ำแข๊ง"

โดย CGS

 

{#youtube-link-cover.jpg}

^^^ คลิกที่ภาพเพื่อรับชม ^^^

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และ สสส. จัดเสวนา “พนันกับโควิด ภัยร้ายใต้ภูเขาน้ำแข็ง” ณ ห้องประชุมสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม สถานที่ประชุมมีเพียงวิทยากร เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนจำนวน 20 คน ส่วนหลักเป็นการเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ ไลฟ์สดเฟซบุ๊ก “ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน”