เวทีอภิปราย การพนันถูกกฎหมายในกระแสเสรีนิยม

โดย CGS

เวทีอภิปราย การพนันถูกกฎหมายในกระแสเสรีนิยม

{#1-session1-03.jpg}

 

 

{#vdo-cover-s1.jpg}

^^^คลิกที่ภาพเพื่อรับชม

 

 

 

วิทยากร

 

นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

• อดีตโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์

 

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

• ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นายธนากร คมกฤส

• เลขาธิการ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

 

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

• นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

• ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต

• หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

• ที่ปรึกษาสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

 

 

ผู้ดำเนินรายการ

 

{#s1-theerarath.jpg}

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก

• นักวิชาการและนักวิจัยอิสระ ร่วมงานกับกลุ่มแผนงานลดปัญหาจากการพนันมาตั้งแต่ต้น เคยรับทุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันเพื่อริเริ่มงานวิจัย “การสร้างชุดการเรียนรู้ต้นแบบเกี่ยวกับการพนันสำหรับเด็กในวัยเรียน” ในปี 2559 ซึ่งในปัจจุบันสามารถขยายผลได้พอสมควร

• ปัจจุบันเป็น ผู้ผลิตและผู้ดำเนินรายการ “เจาะข่าวเช้านี้” ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 MHz.

• นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)