คาสิโนถูกกฎหมาย อาจไม่ง่ายเหมือนสูตรสำเร็จ

โดย ศิริพร ยอดกมลศาสตร์

คาสิโนถูกกฎหมาย อาจไม่ง่ายเหมือนสูตรสำเร็จ

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่มีนักการเมืองและนักธุรกิจจํานวนหนึ่งเสนอให้ไทยเปิด 'คาสิโน' หรือ 'บ่อนการพนัน' ถูก กฎหมาย เพื่อดึงดูดนักพนันและนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาใช้จ่ายเงินในประเทศไทย และลดการเดินทางไปเล่น การพนันตามบ่อนชายแดนของคนไทย โดยอ้างว่ารัฐจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากมาย

แน่นอนว่าการเปิดธุรกิจขนาดใหญ่อย่างคาสิโนจะสามารถสร้างงานสร้างรายได้และทําให้รัฐได้ภาษีจํานวนหนึ่ง แต่ถ้าดูโดยรวมแล้วสังคมอาจจะขาดทุน เพราะผลกระทบด้านลบที่เกิดจากการพนันอาจมีราคาที่แพงกว่ามาก

ตั้งแต่ปี 2543 ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ได้สรุปเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ อุตสาหกรรมการพนัน ว่า ถ้าประเทศไทยจะอนุญาตให้มีคาสิโนถูกกฎหมายเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว รัฐจะต้องด่าเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวอย่างแท้จริงเท่านั้น หรือถ้าจะมีเพื่อตอบ สนองผู้เล่นในประเทศที่มีอยู่แล้ว ต้องไม่เน้นส่งเสริมให้มีนักพนันเพิ่มขึ้น โดยมีกฎเกณฑ์ที่ เคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการโฆษณา

ประสบการณ์ของบางประเทศที่อนุญาตให้มีคาสิโนถูกกฎหมายเพื่อมุ่งหวังรายได้จากภาษี โดยหวังว่านักพนันร่ำรวยจะเป็นลูกค้าสําคัญ แต่เมื่อเปิดดําเนินการจริงกลับพบว่า คาสิโนมีรายได้จากเกมพนันประเภทไฟและไฮโลเป็นส่วนน้อย รายได้ที่เป็นกอบเป็นกำมาจากการพัฒนาเกมเพื่อตลาดมวลชน คนเล่นพนันส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนร่ารวย ดังนั้น .. 

เมื่อเปิดคาสิโนได้แล้ว เจ้าของคาสิโนจะพยายามทําให้รัฐอนุญาตให้ขยายกิจการพนัน ประเภทตู้เกม(และการพนันออนไลน์) จนท้ายที่สุด ภาษีการพนันจะเป็นภาษีคนจน กลายเป็นภาระกับคนจนมากกว่าคนรวย

 

การพนันกับการคอร์รัปชัน .. เกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจ 

ไทยกําลังเผชิญปัญหาเช่นเดียวกับเกือบทุกประเทศทั่วโลก คือ เมื่อการพนันบาง ประเภทถูกห้าม เป็นเรื่องผิดกฎหมาย จะทําให้เกิดการคอร์รัปชันของผู้บังคับใช้กฎหมาย และทําให้เกิดองค์กรอาชญากรรมที่คุ้มครองการพนัน

หลายประเทศยอมให้มีการพนันถูกกฎหมายมากขึ้น เพื่อตอบสนองผู้เล่นที่มีอยู่แล้ว ในประเทศ แต่จะมีกระบวนการป้องกันไม่ให้เพิ่มจํานวนนักพนัน เพื่อให้ง่ายแก่การควบคุม โดยนโยบายปฏิรูปการพนันมักทําควบคู่กับการปฏิรูปตํารวจ เพื่อเป็นกลไกแก้ไขปัญหา คอร์รัปชัน และจะมีกฎหมายห้ามธุรกิจบ่อนการพนันโยงใยกับนักการเมือง เพราะว่า...

ถ้านักการเมืองเข้ามาพัวพันกับธุรกิจคาสิโนและมีการคอร์รัปชัน รัฐบาลจะ ไม่สามารถเก็บภาษีจากคาสิโนถูกกฎหมายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างแน่นอน เงินภาษีต้องรั่วไหล คอร์รัปชันในบางกลุ่มของตํารวจและข้าราชการอื่น ๆ จะ มีมากขึ้น มิใช่ลดลง

ยิ่งกรณีประเทศไทย แม้แต่งานที่ง่ายกว่า อย่างเช่นการบริหารจัดเก็บภาษีประเภท ต่าง ๆ ก็ยังคงมีปัญหาการรั่วไหล ยังมีการคอร์รัปชันและการโกงภาษีกัน แล้วงานที่ยาก กว่ามากอย่างเช่นการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจคาสิโน จะดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

การคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะเปิดคาสิโนถูกกฎหมายเพื่อหาเงินเข้าประเทศ ธุรกิจดังกล่าวอาจสร้างปัญหามากกว่าจะให้ประโยชน์ โดยเฉพาะถ้าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และกลุ่มมาเฟียที่ให้นักพนันกู้เงินสามารถเข้ามาพัวพัน ใช้คาสิโนถูกกฎหมายของไทยเป็นแหล่งหาเงิน ฟอกเงิน

เมื่อผนวกกับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาคนติดการพนัน ปัญหาครอบครัว ปัญหาหนี้สิน การล้มละลาย และปัญหาการวิ่งเต้นโดยนักธุรกิจคาสิโน จ่ายเงินใต้โต๊ะ เพื่อแลกกับการขออนุญาตติดตั้งตู้เกมเป็นจํานวนมาก หรืออนุญาตให้มีการ พนันออนไลน์ถูกกฎหมาย ฯลฯ รวมเบ็ดเสร็จ คาสิโนอาจจะเป็นผลเสียกับระบบเศรษฐกิจ โดยรวมมากกว่า

 

คนไทย 'เอา-ไม่เอา' คาสิโนถูกกฎหมาย

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้จัดให้มีการสํารวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบ การพนันในประเทศไทย ต่อเนื่องทุก 2 ปี โดยสอบถามทัศนคติของคนไทยต่อการพนัน ด้วยข้อคําถามว่า “ประเทศไทยควรเปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมายหรือไม่” ทุกครั้งมี คนมากกว่าครึ่งให้คําตอบว่า “ไม่เห็นด้วย” และประมาณ 25-30% ให้คําตอบว่า “เห็น ด้วย” ที่เหลือประมาณ 15-20% ตอบว่า “ไม่แน่ใจ"

 

{#img31.jpg}

 

ผลการสํารวจทัศนคติของคนไทยปี 2564
ที่มีต่อการเปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมาย

{#img32.jpg}

 

ข้อดี-ข้อเสีย ของคาสิโนถูกกฎหมาย 

ทุกครั้งที่มีการเสนอให้รัฐอนุญาตให้มีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย เหตุผลหลัก ๆ ของฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้าน มักจะวนเวียนอยู่ในเรื่องเดิม ๆ

 

{#img33.jpg}

 

ในระยะหลัง แต่ละฝ่ายต่างมีเหตุผลใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา

 

{#img34.jpg}

 

ว่ากันตามจริง คาสิโนไม่ใช่โมเดลหรือสูตรของความสําเร็จ ศ. วิลเลียม อาร์ เอ็ดดิงตัน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอุตสาหกรรมการพนัน กล่าวไว้ว่า “บรรดาผู้ที่ต้องการจะตั้งคาสิโนทั่วโลกต่างต้องการความสําเร็จแบบลาสเวกัส แต่ในความเป็นจริง ไม่มีที่ไหนจะประสบความ สําเร็จได้เหมือนกับลาสเวกัส” ขนาดมาเก๊าที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักพนัน ทุกวันนี้ยังต้องปรับตัว ลดการพึ่งพารายได้จากการพนัน เพราะนโยบายจากจีนทําให้ไม่สามารถดึงดูดนักพนันชาวจีนได้อีกต่อไป

ครั้นจะคาดหวังนักพนันในประเทศ ผลสํารวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2564 พบว่า มีคนไทยเล่นพนันในบ่อนประมาณ 4.18 ล้านคน แต่ในจํานวนนี้มีไม่ถึง 2% ที่น่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าของคาสิโน เพราะคนส่วนใหญ่นิยมเล่นตามบ่อนที่แอบเปิดกันเองในชุมชนมากกว่า

ข้อมูลทั้งหมดน่าจะทําให้คาดเดาได้ว่า ถ้าประเทศไทยมีคาสิโนถูกกฎหมายในวันนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจะเป็นเช่นไร