กล่าวเปิดงาน โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

โดย CGS

กล่าวเปิดงาน โดย ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์

ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขึ้นมากล่าวเปิดงาน โดยยกประเด็นการพนันกับสุขภาพขึ้นมาเป็นประเด็นแรก เนื่องจากคนทั่วไปอาจจะยังไม่ได้มองว่าปัญหาการพนันกับสุขภาพนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยยกตัวอย่างสุภาษิตที่ว่า “โจรปล้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านหนึ่งครั้ง ไฟไหม้บ้านสิบครั้งไม่เท่าติดการพนัน” หากติดการพนันแล้วแม้แต่ที่ดินก็ยังไม่เหลือต้องล้มละลายเป็นหนี้สิน จึงเสียหายต่อสุขภาวะโดยรวม นอกจากนี้ในปัจจุบัน การติดการพนันได้นับเป็นโรคทางจิตเวชด้วย โรคติดพนัน หรือ Pathological Gambling เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวกับพัฒนาการระบบประสาทที่คล้ายกับอาการในคนติดเกม คือต้องการการกระตุ้นบางอย่างอย่างต่อเนื่อง 

ดร.สุปรีดา กล่าวว่าเมื่อ พ.ศ.2553 เป็นครั้งแรกที่บอร์ด สสส. เองเริ่มถกกันในเรื่องปัญหาการพนันในสังคมไทย จากนั้นก็มอบให้ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้เริ่มต้นทำงานจากการวิจัยหาความรู้เกี่ยวกับการพนันในประเทศว่าพฤติกรรมการพนันคนไทยเป็นอย่างไรบ้าง มีมากน้อยแค่ไหน และผลกระทบที่เกิดในมิติต่างๆ มากน้อยอย่างไร ซึ่งในการประชุมวิชาการเรื่องการพนันระดับชาติครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 5 แล้ว ดีใจที่ได้เห็นหลายกลุ่มมาร่วมกัน ซึ่งนอกจากกลุ่มนักวิชาการยังมีกลุ่มทางด้านประชาสังคม คนที่มีจิตที่สนใจจะแก้ปัญหานี้เข้ามาร่วมมากมายจากทั่วประเทศ จึงดีใจที่เห็นอย่างน้อยเป็นงานหนึ่งที่เครือข่ายซึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด จำนวนมากมายจากพื้นที่ต่างๆ เข้ามารวมตัวกัน มาแลกเปลี่ยนวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นในภาคส่วนต่างๆ รวมไปถึงด้านนโนบายของรัฐที่ถึงแม้จะยังไม่มากนักแต่ก็เป็นก้าวที่ต้องผลักดันกันต่อไป

 ในช่วงท้าย ดร.สุปรีดา ยกตัวอย่างว่าหลายประเทศมีการตั้งคณะกรรมการลดผลกระทบจากการพนัน ทำหน้าที่สร้างสมดุลในสังคม ป้องกันไม่ให้คนเล่นพนันก้าวเลยเส้นเสี่ยงจนไปสู่การติดจนเกิดผลกระทบทางสุขภาวะในมิติต่างๆ ตนหวังว่าประเทศไทยก็น่าจะเดินไปสู่ในส่วนนี้ และหวังว่าการประชุมวันนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนให้ทุกคนได้รับทั้งวิชาการที่มีการศึกษาวิจัย และความรู้เชิงประสบการณ์ในปัญหาที่มีมิติสังคม วัฒนธรรม ความแตกต่างหลากหลายในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งภาครัฐเองซึ่งดูแลนโยบายช่วงที่ผ่านมา จะได้ช่วยกันหาคำตอบใหม่ๆ ให้กับสังคมไทยต่อไป สุดท้าย ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้กล่าวขอบคุณ คณะทำงาน และผู้มาร่วมงานทุกท่านก่อนกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ