กลไกป้องกันการกลับไปเล่นพนันของประเทศนิวซีแลนด์

โดย เฌอ

กลไกป้องกันการกลับไปเล่นพนันของประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศหนึ่งที่มีแนวทางจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพนันที่น่าสนใจ เพราะมี องค์กรว่าด้วยการพนันที่เป็นปัญหาแห่งนิวซีแลนด์ (Problem Gambling Foundation of New Zealand) คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข

เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภายใต้องค์กรว่าด้วยการพนันที่เป็นปัญหาแห่งนิวซีแลนด์ จึงมี กลุ่มบริการครอบครัวคนเอเชีย (Asian Family Services) เพื่อให้บริการกับคนเอเชียโดยเฉพาะ นอกจากการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเล่นพนัน ที่นี่ยังให้ความช่วยเหลือกับคนเอเชียที่มีปัญหาด้านอื่นๆ ด้วย เช่นปัญหาเรื่องการปรับตัว การวางแผนครอบครัว เป็นต้น

ก่อนสงกรานต์ปี 2560 ไม่กี่วัน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้จัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ชาวไทยที่ทำงาน “ให้คำปรึกษากับผู้เล่นพนันที่โดนแบน” ของกลุ่มบริการครอบครัวคนเอเชีย เธอถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่นั่น ดังนี้

กลุ่มบริการครอบครัวคนเอเชีย มีบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาจากการพนัน เป็นการให้บริการฟรีและเป็นความลับ มีทั้งการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว คู่สามีภรรยา ครอบครัว และเป็นกลุ่ม โดยให้บริการหลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีนกลาง จีนกวางตุ้ง เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม และไทย

นิวซีแลนด์มี การแบน (ban) ไม่ให้ผู้เล่นพนันสามารถกลับไปเล่นการพนันได้ โดยอาจจะแบนเฉพาะการเล่นพนันในคาสิโน หรือแบนไม่ให้เล่นการพนันทุกประเภทในประเทศนิวซีแลนด์เลยก็ได้

 

วิธีการแบนทำได้ 3 ลักษณะ คือ

• ผู้เล่นพนันทำการแบนตนเองเมื่อรู้สึกว่าเริ่มติดการพนัน

• ครอบครัว ญาติ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นพนันเป็นผู้แบนผู้เล่นพนัน เนื่องจากการเล่นพนันของผู้เล่นพนันส่งผลกระทบแก่คนรอบข้าง

• คาสิโนเป็นผู้แบนผู้เล่นพนัน เพราะผู้เล่นพนันเล่นการพนันที่คาสิโนติดต่อกันเกิน 24 ชั่วโมง

 

ผู้เล่นพนันที่โดนแบน จะไม่สามารถกลับไปเล่นการพนันได้เลยถ้าไม่มี “จดหมายรับรองการเข้ารับคำปรึกษา” จากเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ไปแสดงต่อคาสิโน

ขั้นตอนที่จะได้รับ “จดหมายรับรองการเข้ารับคำปรึกษา” คือ ผู้เล่นพนันจะต้องนัดเพื่อเข้ากระบวนการรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 6 ครั้งอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งแรกจะเป็นการพูดคุยเพื่อทำความรู้จักหรือการทำประวัติ ส่วนการรับคำปรึกษาในครั้งต่อๆ ไป อาจจะเป็นการเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาด้วยตนเอง เช่น การดูแลตัวเอง การพูดคุยกับตนเอง วิธีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน การขอรับความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นจากหน่วยงาน และวิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการเล่นพนัน ตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา

ถึงแม้กลไกป้องกันการกลับไปเล่นพนันของประเทศนิวซีแลนด์จะไม่ประสบผลสำเร็จเต็มร้อย เพราะยังมีผู้เล่นพนันที่เข้ามารับคำปรึกษาเพียงเพราะต้องการจดหมายรับรองเพื่อจะกลับไปเล่นพนันอีกครั้ง หรือมีผู้เล่นพนันหน้าเดิมเข้ารับคำปรึกษาซํ้าๆ เพราะยังไม่สามารถห้าม

ตัวเองให้ไม่กลับไปเล่นพนันได้อีก แต่อย่างน้อยกลไกการแบนและการให้คำปรึกษาปัญหาที่เธอเล่าให้ฟังก็ทำให้หลายคนเลิกเล่นพนันได้จริง

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไทยจะต้องพัฒนากลไกให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน อย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับนิวซีแลนด์