ผู้หญิงกับหวย

โดย จิบชา

ผู้หญิงกับหวย

ผู้หญิงจับกลุ่มคุยเลขเด็ด ผู้หญิงเล่นหวย เป็นภาพชินตาที่พบเห็นได้ทุกหนแห่ง หลายคนมองว่า การเล่นหวยเป็นเพียงการเสี่ยงโชค สันทนาการหรือความมัวเมาและงมงายแต่มองให้ลึกลงไป การเล่นหวยอาจกำลังสะท้อนภาพอะไรที่มากกว่านั้น

“หวย : ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง” ถ่ายทอดเรื่องราวการเล่นหวยของ “ผู้หญิงธรรมดา” ที่เป็นแม่บ้าน แม่ค้า สาวโรงงาน และหญิงชายขอบไร้สัญญา ในมิติที่พวกเธอต้องรับภาระทั้งงานในบ้านและงานนอกบ้าน ต้องดูแลเรื่องการเงินของครอบครัว และพวกเธอใช้การเล่นหวยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาการเงินของครอบครัว

พวกเธอมองการเล่นหวยเป็นความหวังของชีวิต โดยไม่ได้หวังรํ่ารวยจากการเล่นหวย แต่ต้องการเพียงมีเงินสักก้อนเพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเช่น ชำระหนี้สิน ซื้อที่ดิน ปรับปรุงบ้านที่ทรุดโทรม สำรองเป็นค่าเรียนของบุตร ฯลฯ และการซื้อหวยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเงินของครอบครัว เพราะเงินเล่นหวยคือเงินที่เป็นรายได้พิเศษหรือเงินที่เจียดจากค่ากับข้าวหรือการประหยัดรายจ่ายบางรายการ

ในมุมที่ลึกลงไป การดำรงอยู่ของหวยใต้ดิน การที่ผู้คนมองการเล่นหวยเป็นความหวังของชีวิต สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ขาดความสมดุล ไม่สามารถทำให้กลุ่มคนจำนวนมากในสังคมมีชีวิตที่ดี ปัญหาความยากจนซึ่งเป็นผลพวงจากโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่เป็นธรรมได้กลายเป็นช่องทางให้ธุรกิจหวยใต้ดินเข้ามาเป็นทางเลือกของคนจนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความยากจน

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือ “หวย : ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง” ได้ฟรี ที่นี่