• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

อุตสาหกรรมการพนัน ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย

โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ

หนังสือที่คนสนใจเรื่องการพนันพลาดไม่ได้ 
เป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรกที่พูดถึงแนวคิดและการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการพนันสำคัญ
3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ การพนันทายผลการแข่งขัน เกมต่างๆ (รวมบ่อนคาสิโน) และล็อตเตอรี่ 

รวมถึงวิธีการที่รัฐบาลประเทศต่างๆ จัดการกับปัญหาผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นหลังเปิดให้มี การพนันถูกกฎหมาย

นอกจากความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ และการวิเคราะห์ของคณะวิจัย 
ที่ถือเป็นกลุ่มบุกเบิกความรู้เรื่องการพนันในสังคมไทย ยังมีการแปลคำบรรยายของ ศาสตราจารย์วิลเลียม อาร์ เอ็ดดิงตัน 
ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานกับหลายๆรัฐบาลทั่วโลกกว่า 30 ปี เรื่องการเปิดคาสิโนถูกกฎหมาย จนได้ข้อสรุปว่า 
ลาสเวกัสเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จที่สุด แต่ในความเป็นจริงก็ไม่มีที่ไหนจะประสบความสำเร็จได้ เหมือนกับลาสเวกัส