• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

Press ข่าว งานการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อในช่วงการแข่งขันฟุตบอล ระดับโลก

โดย Media Monitor Project

นับตั้งแต่ปี 2549 หรือ2006 เป็นต้นมา มีเดียมอนิเตอร์ ได้ศึกษาสื่อในช่วงการแข่งขันฟุตบอล ระดับโลก ดังนี้  ฟุตบอลโลก 2006 ( มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2549)  ฟุตบอลยูโร 2008 (มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2551)  ฟุตบอลยูโร 2012 (มิถุนายน – 1กรกฎาคม 2555) โดยมีการศึกษาระดับเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพนัน ที่ปรากฏในสื่อประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อบริการข้อความเสียง (Audio text) และสื่อบริการข้อความสั้น (SMS) เป็นต้น โดยทั้ง 3 รอบการศึกษา  ใช้หน่วยวัดระดับเนื้อหาการพนัน 4 ระดับดังนี้

G1- ข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปใช้ในการพนันได้เลย  หมายถึง เนื้อหาประเภทการรายงานผลการแข่งขันหรือข้อมูลที่ได้หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วข่าวหรือบทความเกี่ยวกับวงการฟุตบอล 

G2- ข้อมูลที่ต้องตีความก่อนนำไปใช้พนัน  หมายถึง เนื้อหาประเภทรายงานข้อเท็จจริงของทีมก่อนการแข่งขัน เช่น สภาพความพร้อมของทีม รายชื่อผู้ลงเล่น สถิติการแข่งขันที่ผ่านมา เป็นต้น

G3- ข้อมูลที่นำไปใช้ในการพนันได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความ  หมายถึง เนื้อหาประเภทการแสดงความคิดเห็น การคาดการณ์เกี่ยวกับเกมการแข่งขัน การทำนายผล อัตราต่อรอง และการให้ทรรศนะสำหรับนักเล่นพนันว่าควรเล่นทีมใด โดยมักนำเสนอก่อนการแข่งขัน ผู้เล่นพนันสามารถนำไปใช้เล่นได้อย่างไม่ต้องวิเคราะห์

G4- ข้อมูลเพื่อการรับแทงพนันโดยตรง