• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

คาสิโนถูกกฎหมาย ผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคม และแนวทางลดผลกระทบด้านลบ [presentaion]

โดย CGS

สไลด์นำเสนอ ประเด็นการทำคาสิโนถูกกฎหมาย ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และแนวทางการผลกระทบด้านลบ