• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

รัฐเกดะห์กับนโยบายปลอดการพนัน : เมื่อร้านขายลอตเตอรี่ 4D จะไม่มีในเกดะห์อีกต่อไป

โดย ปิยอร เปลี่ยนผดุง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ร้านขายลอตเตอรี่เลขสี่ตัว (4D Lotteries) หรือที่คนไทยอาจคุ้นเคยกันในชื่อ ‘หวยมาเลย์’ กว่าหกร้อยร้านทั่วรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย จะไม่สามารถจำหน่ายสลากทุกประเภทและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคอื่น ๆ ตามที่เคยได้รับอนุญาตอีกต่อไป เนื่องจากมนตรีแห่งรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าผู้บริหารของรัฐบาลรัฐเกดะห์ได้ประกาศนโยบาย ‘ปลอดการพนัน’ โดยไม่ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้เปิดร้านจำหน่ายสลากเพิ่มเติมและไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตของกิจการขายสลากนับแต่มีการประกาศนโยบายดังกล่าวในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา โดยวันสุดท้ายของการประกอบกิจการขายสลากคือวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มาตรการทางกฎหมายนี้เป็นมาตรการที่มีผลบังคับใช้ภายในรัฐเกดะห์เท่านั้น โดยมนตรีแห่งรัฐให้เหตุผลการออกนโยบายดังกล่าวว่า เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสังคมรวมถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการพนัน อย่างไรก็ตาม มีการตั้งคำถามกับนโยบายดังกล่าวด้วยเช่นกันว่า การยกเลิกการจำหน่ายสลากและห้ามดำเนินกิจกรรมเสี่ยงโชคเป็นการแก้ไขปัญหาการพนันที่ได้ผลจริงหรือไม่

ในบทความนี้ จะได้กล่าวถึงการพนันในประเทศมาเลเซีย และลอตเตอรี่หรือสลากเลขสี่ตัว เพื่อให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของมาเลเซียโดยสังเขป และจะได้กล่าวถึงนโยบายปลอดการพนันและการระงับการออกใบอนุญาตจำหน่ายสลากเลขสี่ตัวของรัฐเกดะห์ รวมถึงข้อวิจารณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว