• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

หลงกลพนัน : ต้นทุนต่อสังคมและความจริงที่ซ่อนอยู่

โดย บุญชัย แซ่เงี้ยว (บรรณาธิการ)

หนังสือเล่มนี้ชวนไขกลจากกล่องการพนัน กล่องที่บรรจุความจริงด้านอื่นอยู่ข้างใน ซึ่งเมื่อเปิดออกมาจะพบกับ “ต้นทุนต่อสังคม” (social cost) ที่ทุกคนต้องแบกรับความสูญเสียร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน แน่นอนนั่นรวมถึงคนใกล้ตัวหรือคนรักของเราด้วย

เนื้อหาส่วนแรกของหนังสือจะพาไปรู้จักต้นทุนตัวนี้ โดยแปลงมาจากงานวิจัยของ ผศ. ดร.ธัชนันท์ โกมลไพศาล เรื่อง “ต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากการเล่นพนันในประเทศไทย” (2563) นับเป็นงานชิ้นแรกในประเทศไทยที่ประเมินตัวเลขต้นทุนของการเล่นพนันออกมา แม้จะมีข้อจำกัดอยู่มากเนื่องจากยังอยู่ในขั้นบุกเบิก ตัวเลขที่คำนวณออกมาเป็นแค่ตัวเลขขั้นต่ำ แต่ก็เป็นต้นทางให้ได้เห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในกล่องกลพนันใต้โฉมของความปกติ

เนื้อหาส่วนที่สอง นำเสนอสารคดีประสบการณ์ตรงในชื่อเรื่อง “โลกหลังเรือนจำ ชีวิตที่ไม่อาจหวนคืน” โดย สินีพร มฤคพิทักษ์ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวอีกมิติ สะท้อนชีวิตและผลกระทบจากเสียงของผู้อยู่ในแวดวงพนัน จากผู้เล่น สู่ลูกจ้าง ถึงเจ้ามือ ในส่วนที่ตัวเลขเชิงปริมาณไม่อาจขยายความไปถึง ช่วยเติมเต็มให้เนื้อหาในส่วนแรกสมบูรณ์ขึ้น เราจะได้เห็นว่าพวกเขาเข้าสู่วงการอย่างไร การพนันส่งผลต่อชีวิตแค่ไหน และสร้างต้นทุนต่อสังคมเช่นไร เมื่อได้อ่านรายละเอียดในชีวิตของพวกเขา

หนังสือเล่มนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ไขกลของการพนัน เปิดโฉมความจริงด้านอื่น ไม่ตกอยู่ในค่ายกลพนัน และรู้เท่าทันผลพวงของความสูญเสียที่เราทุกคนต้องร่วมจ่าย

(เนื้อหาส่วนหนึ่งจาก บทนำ)