• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

คู่มือการให้คำปรึกษาโดยชุมชน เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

โดย ทิพวัลย์ รามรง (เรียบเรียง) ธนากร คมกฤส (บรรณาธิการ)

การเล่นพนันรูปแบบต่าง ๆ มีให้เห็นกันอยู่แทบทุกชุมชน มีคนจำนวนไม่น้อยในชุมชนที่ต้องหมดเนื้อหมดตัว หรือไม่ก็สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อหวังว่าจะมีโชคจากการชนะพนัน แต่แล้วความฝันที่จะได้กลายเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีก็ไม่ใช่เรื่องง่าย กลายเป็นว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งหยุดไม่ได้ จนก่อปัญหาหนี้สินอีรุงตุงนัง ที่น่ากังวลใจหากคนเหล่านั้นไม่รู้ตัวว่าปัญหาหนี้สิ้นเหล่านั้นเกิดจาก “พนัน” 

การถูกปัญหารุมเร้า อาจจะก่อให้เกิดความเครียด ส่งผลต่อสุขภาพจิต หรือเกิดปัญหาอื่น ๆ ต่อเนื่องตามมา จนยากที่จะแก้ไข การมีคนรับฟัง ให้กำลังใจ หรือช่วยกระตุ้นให้สามารถทำความเข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหา และความต้องการของตน จนสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นหนทางขจัดปัญหาไม่ให้ลุกลามใหญ่โตได้ 

ระบบการให้คำปรึกษาชุมชน จึงเป็นทางออกในการแก้ปัญหาหลายๆ ปัญหาของชุมชน เนื่องจากเป็นระบบช่วยเหลือที่ทำให้ผู้ประสบปัญหาได้สำรวจ และทำความเข้าใจปัญหา และหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นระบบการให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อลดปัญหาการพนัน จึงน่าจะเป็นวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาการพนันในชุมชนได้ไม่มากก็น้อย แต่จะทำอย่างไรให้สมาชิกในชุมชนกล้าที่จะเข้ามาขอรับคำปรึกษา คู่มือเล่มนี้จึงได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติ รวมถึงคุณสมบัติ ทักษะต่าง ๆ ที่ผู้ให้คำปรึกษาในชุมชนควรมีเพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนได้  

[เนื้อหาส่วนหนึ่งจาก 'คำนำผู้เขียน' โดย ทิพวัลย์ รามรง]