• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

กิจการสลากต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสังคม

โดย CGS

Fact sheet ที่รวบรวมสถานการณ์การแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ของสำนักงานสลากฯ สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่การมาของ ม. 44 ที่เป็นเหมือน "ประกาศิต" จากนายกฯ จนถึง Road Map ต่างๆ ที่ตามมา และล่าสุดคือการแก้ไข พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ว่ามีจุดใดบ้างที่ 'น่าคิด' ถึงผลที่จะตามมา และตอบคำถามว่า  ถ้าจะแก้ไขกฎหมายกันจริงๆ แล้ว กิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ควรจะเป็น ควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร