คุกกี้คืออะไร 

คุกกี้ (cookies) คือ ไฟล์ที่ถูกบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ เป็นต้น คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

 

การใช้งานคุกกี้เพื่อจัดเก็บสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจะจัดตั้งคุกกี้เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน คุกกี้ดังกล่าวจะคงอยู่ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ของท่านยอมรับคุกกี้ได้ และเพื่อให้ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันสามารถจัดทำสถิติการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้าจอได้ โดยคุกกี้นี้จะถูกยกเลิกเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันนำข้อมูลสถิติเหล่านี้มาปรับปรุงเนื้อหา หรือรูปแบบการแสดงผลเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสม

 

การปิดการตั้งค่า และจัดเก็บคุกกี้

ท่านสามารถปิดการตั้งค่าคุกกี้ได้ โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน แต่ในการปิดการใช้งานคุกกี้จะส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าใช้งาน อาจจะมีการปิดใช้งานฟังก์ชันและคุณสมบัติการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์นั้น ๆ ด้วย

 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อาจจะมีเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ (เช่น วีดีโอ รูปภาพ บทความ ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เป็นต้น) ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น โดยเว็บไซต์เหล่านี้อาจจะมีการเก็บข้อมูลของท่านในรูปแบบคุกกี้ และฝังการติดตามบุคคลที่สามเพิ่มเติม เพื่อเฝ้าดูการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่แนบไว้ รวมถึงการติดตามการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ถ้าท่านมีบัญชีและได้เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์นั้นไว้ โดยที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ จึงขอแนะนำให้ท่านเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลของท่านที่ถูกจัดเก็บโดยบุคคลที่สาม ผ่านเครื่องมือการติดตามของเว็บไซต์อื่น จะไม่ได้ถูกจัดเก็บโดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน และศูนย์ฯ จะไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือยุ่งเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลดังกล่าว

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และการให้บริการจริง โดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจะมีการแจ้งการปรับปรุงนโยบายใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2565