ภาพรวมสถานการณ์การพนัน [ดาวน์โหลด]

โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

ภาพรวมสถานการณ์การพนัน [ดาวน์โหลด]

เอกสารประกอบการกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ "การพนันรอบบ้าน : ปัญหาที่สังคมไทยไม่อาจมองข้าม" โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์  เป็นการกล่าวแนะนำศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน และอธิบายภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์การพนัน  

ดาวน์โหลดได้ >> ที่นี่ 

ดูตัวอย่างสไลด์นำเสนอได้ที่แกลอรี่รูปภาพทางด้านขวา >>>>>