[VDO] เมื่อหวยรีเทิร์น ... ความปรกติใหม่หรือวังวนปัญหาเดิม?

โดย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

[VDO] เมื่อหวยรีเทิร์น ... ความปรกติใหม่หรือวังวนปัญหาเดิม?

เสวนาออนไลน์

"เมื่อหวยรีเทิร์น ... ความปรกติใหม่หรือวังวนปัญหาเดิม?"

พร้อมเปิดผลสำรวจในหัวข้อ "ประชาชนคิดอย่างไร ช่วงเว้นวรรคการออกหวย?"

วีดีโอบันทึกภาพเสวนาออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. Live ทาง Facebook Fanpage "มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน"

 

^คลิกที่ภาพเพื่อรับชม